Klostrene er vår tids kraftsentre

Klostrene - viktige kraftsentre i vår tid

Kilde: Klostrene er viktige kraftsentre i vår tid
Spal­ten KLARTEKST i Vårt Land. På trykk 20. juni 2016
Link til tek­sten i vl.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *