Vemodets iboende lykke og sorg

Jeg husker ikke da det skjedde. Jeg vet bare at den kom snikende, denne følelsen av at noe er tapt, at noe er forbi. Det var først i voksen alder jeg begynte å reflektere over følelsen, erfaringen av at ingenting kan holdes fast, at alt en dag tar slutt, at alt forsvinner.

Kronikk i VG 21. juni 2020. Les den gjerne her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *