Opplyst debatt?

Jeg registrerer at Norsk Luthersk Lekmannsmisjon får mye pepper for tiden. Jeg har ikke satt meg inn i saken og vet svært lite om hvorfor dette med kvinners stemmerett i lærespørsmål, eller mangel på sådan, er så viktig for dem. Jeg undrer meg likevel over hvordan media omtaler hele bevegelsen med sterke ord som bakstreversk, ekstreme, middlealdersk, mørkemenn, skrur tiden tilbake osv. Hvor konstruktivt er slike uttalelser? Hvis dette er ord som VG mener fører til “opplyst debatt”, er jeg faktisk litt skremt. Hva med å bruke argumenter?