Vår reserverte tro

I essayet, Religion: virkelighet eller erstatning, stiller C.S. Lewis et utfordrende spørsmål. “Frykter vi hvordan livene våre vil bli hvis religionen vår ble helt virkelig? Han mer enn antyder i samme essay om ikke en av grunnene til vår svake tro kanskje er et hemmelig ønske om at vår tro ikke skal være så sterk. “Jeg håper virkelig ikke det. Må Gud hjelpe oss og tilgi oss.” (hentet fra essaysamlingen Om forlatelse og andre essay, s. 45-46).