Antologi om Kristen spiritualitet

Kristen Spiritualitet
Antologien “Kristen Spiritualitet”

Nå er den endelig kommet, antologien om Kristen spiritualitet. I mitt bidrag til denne antologien har jeg sett nærmere på den indre bønnens rolle i Stinissens spiritualitetstenkning. Etter Stinissens vurdering utgjør brytninger, som den troende opplever på sin vei mot Gud, en forutsetning for oppøving av livet med Gud. Den indre bønnen er selve inngangsporten til det åndelige livet, til «mystikens rike», og denne vandringen har noen fellestrekk som er særlig fremtredende i hans forfatterskap. For Stinissen handler det spirituelle livet om å respektere bønnens naturlige dynamikk som en bevegelse fra aktivitet til passivitet, og ved hjelp av ulike teknikker som stillhet, avspenning, åndedrettsoppmerksomhet og gjentakelsesbønner kan mennesket bevege seg mot kontemplasjonen, som synes å være målet med alt bønneliv. En slik kontemplasjon «sjuder av liv» og bærer frukt, ikke bare for den enkelte troende, men for hele verden. Den kontemplative bønnen som ifølge Stinissen er en beskuelse av Gud, en forsmak på himmelen, handler dypest sett om å hvile i Gud. Ifølge Stinissen handler alle teknikker, som synes å være nødvendige forutsetninger for å komme videre på veien mot Gud, om å berede grunnen for at en slik kontemplativ tilstand kan finne sted, der Gud overtar styringen i menneskers liv. Les mer i artikkelen…

PS! Karmelittmunken og forfatteren Wilfrid Stinissen har publisert en rekke artikler og bøker på ulike forlag i flere land, og hans tekster synes å treffe en nerve i vår tid. Han kan derfor sies å være en aktuell teolog med betydelig nedslagsfelt i ulike kristne miljøer.