Språkforvirring, tunger av ild og beruselse

Pinsehøytiden feires i alle kirker verden over, men hvordan skal man forholde seg til denne dramatiske hendelsen som fant sted i Jerusalem for 2000 år siden?

Kronikk i VG på pinsedagen, 23. mai 2021. Les den gjerne her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *