Reservasjonsrett og samvittighetsfrihet

Jeg tviler på at en etisk ensretting av fastleger gagner alle gravide kvinner og alle pasienter. Hva med dem som vil bære frem sitt syke barn? Det finnes mange ‘abort-er-best-fortellinger’ fra legekontorene, og slike fortellinger er absolutt en påkjenning for mange kvinner og familier. Helsevesenet er på ingen måte verdinøytralt, og derfor er det så viktig å ha flere stemmer i spørsmål som gjelder liv og død. Å tvinge leger til å gå på tvers av sin samvittighet er derfor i det drøyeste laget. Å kvitte seg med de samme legene fordi de ikke vil innordne seg systemet, men følge sin samvittighet, vil være et stort tap for alle kvinner og familier som søker hjelp i livet. I demokratiske samfunn er samvittighetsfriheten, i så grunnleggende etiske spørsmål, et termometer for hvor totalitært et samfunn er.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *