Publiseringer

KRONIKKER i VG:

KRONIKKER i BT:

KRONIKKER i VÅRT LAND:

SPALTEN KLARTEKST I VÅRT LAND:

SPALTEN GJESTEN I VÅRT LAND: 

ST. OLAV KATOLSKE KIRKEBLAD

DOKTORGRAD:

Jeg disputerte 6. februar 2015 ved det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo med avhandlingen: Transformasjon som overgivelse. En analyse av Wilfrid Stinissens karmelittiske spiritualitet.

PUBLISERTE BØKER:

 • Larsen, Kim. Transformasjon som overgivelse. Bønn og spiritualitet hos Wilfrid Stinissen. Kristiansand: Portal Akademisk, 2016.

PUBLISERTE ARTIKLER:

 • Spiritualitetsteologisk tenkning i den karmelittiske tradisjonen. Teologisk tidsskrift, nr. 3, s. 209-224, 2017. Referee [1].
 • «Jesus, jag litar på dig!» Hos Stinissen i Skåne. Artikkel i SEGL – katolsk årstidsskrift for religion og samfunn, Årgang 2014, s. 59-62
 • Et møte med karmelittisk spiritualitet. MOTSTAND & TILBEDELSE – festskrift til Roald Nikolai Flemestad, Oslo: Arken-serien, 2013, s. 186-196.
 • Hvordan forstå spirituelle tekster? Et blikk på en hermeneutisk tilnærming. Teologisk tidsskrift, nr 1, s 82-95, 2012. Referee [1].
 • Mørke som kilde til åndelig vekst. Tidsskriftet Lære og Liv, nr. 4, s. 14-22, 2011
 • En vandring mot sjelens sentrum – et blikk på Wilfrid Stinissens spiritualitetstenkning. Artikkel i Kristen Spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer, red. Knut-Willy Sæther. Akademika forlag, s. 75-91. 2013. Referee [1].
 • En mystisk dannelsesreise. En fremstilling av Wilfrid Stinissens tenkning om overgivelse, Artikkel i Danningsperspektiver. Teologiske og filosofiske syn på danning i antikken og i moderne tid., red. Svein Rise, s. 131-148. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2010. Referee [1].
 • Stillhet i skolen. Lektorbladet – magasin for fag, kultur og utdanning, nr. 1, s. 22-23, 2009.
 • Fra lys til mørke. Overalt. Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning, s. 6-12, 2009.
 • Stillhet – dydenes kilde. Kirke og kultur, nr. 1, s. 66-73, 2008.
 • Den Hellige Ånd og sakramentene. Tidsskriftet Lære og Liv, nr. 1, s. 60-66, 2008.
 • Erfaring før forklaring. Om Kyrill av Jerusalems forståelse av dåpen. Prismet – religionspedagogisk tidsskrift, nr. 4, s. 277-285, 2008. Referee [1].
 • Den vanskelige stillheten. Tidsskriftet Lære og Liv, nr 4, s. 16-19, 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *