Et møte med karmelittisk spiritualitet

KarmelDet var mars måned og det var fastetid. Jeg skulle prøve noe jeg aldri hadde prøvd før. Jeg skulle i kloster. Ikke på ordentlig, altså, men som gjest på Reträtthemmet Karmelgården omtrent 3 mil sør for Helsingborg. På et lite sted som heter Norraby. Det var en underlig ting å gjøre.  Jeg skulle søke stillheten og bønnen, delta i det liturgiske livet og forsøke å møte både meg selv og Gud. Jeg så på det hele som en vanskelig, nærmest umulig, oppgave. I tillegg til de mer fromme intensjonene med besøket, var jeg fast bestemt på å få til et møte med mannen og karmelittmunken Wilfrid Stinissen, hvis skrifter hadde berørt meg på en eksistensiell måte. Jeg ønsket ikke lenger å kun lese hans bøker og reflektere rundt hans appellative og sterkt engasjerende tekster. Jeg ønsket å erfare hvordan det var mulig å leve i et kloster, leve et liv som han gjør, hvordan det var mulig å be så mye og være så stille. Ja, jeg ønsket å få en smakebit av et fremmed, men likevel fascinerende liv sammen med denne mannen. Nå var tiden inne til å applisere noe av hans teksters transformative dimensjon på mitt eget liv. Tiden var inne til å ikke bare la seg berøre, men også la seg forme og endre.

Les hele artikkelen som ble publisert i MOTSTAND & TILBEDELSE her

Den vanskelige stillheten

Solnedgang på Smøla
Solnedgang på Smøla

Mens jeg sitter stille og prøver å samle meg for å skrive noen tanker og refleksjoner rundt begrepet stillhet, hører jeg svake ringetoner fra mobilen min; ny tekstmelding er på vei. Samtidig banker det på kontordøren min, en kollega trenger hjelp til ny programvare på dataen. La gå, jeg kan jo ikke si nei, det er fort gjort å vise noen Office-triks. Vel tilbake på kontoret prøver jeg å stenge ute forstyrrelsene, jeg slår av telefonen, setter opptattskiltet på døren, og prøver å konsentrere meg om skrivingen. Et lite brevikon dukker opp på skjermen min. Ny e-post fra rektor. Jeg må bare lese den! Kanskje gjelder det søknaden min, eller kanskje har vi fått godkjenning av ny studieplan fra NOKUT, eller enda bedre, kanskje har jeg fått mer i lønn? Nei, det var ingen av delene, bare litt info om personalmøtet på fredag. OK, jeg prøver på nytt å konsentrere meg. Hmm, kanskje jeg, mens jeg først har begynt å sjekke e-poster, skulle sjekket om jeg har fått noen nye meldinger på It’s learning. Jeg har tross alt brutt roen, og noen meldinger fra eller til spiller liten rolle. Åtte meldinger venter. Jeg ser det vil ta tid å behandle dem alle nå. Jeg utsetter svarene, og blir stolt over meg selv fordi jeg klarer å stå imot behovet for å være effektiv. Jeg må jo få skrevet noe om stillhet, selv om den roen som kreves med all tydelighet ser ut til å forsvinne. Jeg prøver igjen, men oppmerksomheten min trekkes i alle retninger. Det var den formiddagen, tenker jeg. Det bør være et minimumskrav til en som skal si noe viktig om stillhetens anatomi, at han klarer å være litt stille selv. Jeg fikser ikke dette med stillhet! Jeg har så mange muligheter, men klarer å ødelegge dem selv, eller få dem ødelagt av andre. Hvor går grensen mellom tilgjengelighet og splittet oppmerksomhet? Hvorfor er det så vanskelig å være stille? Anyone?

Intervju med Børre Knudsen i Vårt Land

Børre Knudsen

Fint intervju i Vårt Land i dag med mitt store forbilde Børre Knudsen. Virkemidler og strategi kan man alltid diskutere, men Knudsens engasjement for barnet i mors liv, står det stor respekt av. Jeg fylles med ærbødighet for den kamp både han og Kona Ragnhild ofret i en strid som de ikke ønsket, men som de kjente seg forpliktet til å gå inn i. Børre Knudsen er en av de mest begavede og spennende mennesker jeg har møtt. I Børres 70-årsdag stammet jeg frem noen av disse ordene til ham:

“Brant ikke våre hjerter da du talte til oss om kirkens lengsel. Jeg husker ennå ordene, ’Maranata, Kom Herre Jesus Kristus’. Aldri før hadde jeg møtt en forkynner som deg, en prest som til de grader tente i meg en lengsel etter Jesus… Børre, du må ha en utrolig flott kone. Jeg kjenner ikke deg, Ragnhild, men beundrer deg likevel på avstand. Det offer dere har måttet bære sammen, er det vanskelig for meg å se rekkevidden av. Men jeg aner at det må ha vært svært tøft til tider, og jeg tror at dere en dag vil bli rikelig belønnet for det… Børre, i boken, Ringenes Herre, er det en scene hvor Frodo er fortvilet over at skyggene fra Mordor – mørkets tårn – igjen vinner stor oppslutning og tar ny skikkelse. Frodo skjønner at mørkets makter på ny vinner terreng, og aner hvilke omkostninger han må bære. Han utbryter derfor til sin vise og gode venn, Gandalv: ”Jeg skulle ønske det ikke hadde behøvd å skje akkurat i min tid, sa Frodo. Det gjør jeg med, sa Gandalv, og det gjør alle som lever lenge nok til å oppleve slike tider. Men det er det ikke opp til dem å bestemme. Alt vi kan bestemme er hva vi skal gjøre med den tiden som er oss tildelt.”. Børre, dine valg i denne tid, hvor man tar livet av de svakeste i vårt samfunn, står det stor respekt av. Du har vært et stort forbilde. I deg har vi sett Kristus som alltid kjemper for de svake og de utstøtte. De som ingen vil ha.”

Se intervjuet med Børre Knudsen her

Reservasjonsrett og samvittighetsfrihet

Jeg tviler på at en etisk ensretting av fastleger gagner alle gravide kvinner og alle pasienter. Hva med dem som vil bære frem sitt syke barn? Det finnes mange ‘abort-er-best-fortellinger’ fra legekontorene, og slike fortellinger er absolutt en påkjenning for mange kvinner og familier. Helsevesenet er på ingen måte verdinøytralt, og derfor er det så viktig å ha flere stemmer i spørsmål som gjelder liv og død. Å tvinge leger til å gå på tvers av sin samvittighet er derfor i det drøyeste laget. Å kvitte seg med de samme legene fordi de ikke vil innordne seg systemet, men følge sin samvittighet, vil være et stort tap for alle kvinner og familier som søker hjelp i livet. I demokratiske samfunn er samvittighetsfriheten, i så grunnleggende etiske spørsmål, et termometer for hvor totalitært et samfunn er.

Fastetid og askese

”Bare den som vågar börja kampen mot sin bortvändhet från Gud, har chans att komma igenom porten” (Wilfrid Stinissen i “En liten vägledning till Den kämpande tron” s. 6)

Ordet askese er et rart og nærmest suspekt ord. Flere av oss tenker kanskje, hva er vitsen, liksom? Men termen askese kommer fra det greske askein (øve, praktisere) og uttrykker en form for metodisk trening, en øvelse som gjentas gang på gang, en anstrengelse for å oppnå en ferdighet eller en særlig kompetanse. Askese handler om å sette grenser for sitt eget liv, og hører i hvert fall hjemme i fastetiden, hvor det å øve seg i å si nei til gode ting (de onde tingene skal vi alltid si nei til), er nødvendig og nyttig på veien med og mot Gud. Vi må kunne si nei for å kunne si ja. I fastetiden blir vi invitert til en kjærlighetens tvekamp med Gud. Gud kjemper med dem han elsker mest. Slik var det med Hosea og Jakob, og slik er det med deg og meg.

Det finnes en sammenheng mellom askese og kjærlighet, og askese og bønn. Det er kjærligheten som lærer oss å be, og vi kan bare lytte til Gud gjennom å slutte å lytte til alt annet. Gud tvinger oss aldri til å ofre, til å avstå fra visse ting eller å gi seg hen for andres skyld. Likevel er askese bønn i praksis, i aller høyeste grad. Fastetiden gir oss anledning til å trene, øve og praktisere en aktiv overgivelse til Gud, og kan ses på som en livslang tilvenning til Guds kjærlighet. Den blir da en sentral del av den åndelige vandringen. Den blir en trening i oppmerksom kjærlighet.