Når det knaker i sivilisasjonens fortøyninger

«Ifølge Augustin vet mennesker dypest sett hvor de skal. De har bare gått seg bort. I «De civitate Dei» viser Augustin at veien hele tiden har vært der. For mennesket handler det om å styre inn på den veien som fører til større ydmykhet og kjærlighet, og samtidig unngå den veien som fører til hovmod og herskesyke.»

Les gjerne hele kronikken i VG her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *