Hva skjer med mennesket i himmelen?

I disse Halloween-tider, og med den nært forestående Allehelgensdag og Allesjelersdag, passer det kanskje med en kronikk om himmelen. I denne teksten spekulerer jeg blant annet rundt hvordan man skal forstå kirkens påstand om “kroppens oppstandelse”. 

Kronikk i VG 27. oktober 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *