Gjør korsets tegn

Arnfinn Haram

Kilde: Gjør korsets tegn
Spalten GJESTEN i Vårt Land. På trykk 10. oktober 2015
Link til teksten i vl.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *