Bokstavelig talt

Da er kronikken min i VG 21. mai 2018 lagt ut på nett. Teksten er et forsøk på å si noe om hvordan den tidlige kirke tolket GT. Les den gjerne her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *