Å se det usynlige i det synlige

“Et ikon er noe ganske annet enn et passfoto.”

I dagens VG skriver jeg blant annet om striden rundt bruken av religiøse ikoner.

Les den gjerne her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *