Å handle i en uoversiktlig situasjon

Det er krevende å handle rett. Det ser vi med all tydelighet i disse korona-tider. For det er fullt mulig å foreta riktige avgjørelser, men så går det galt likevel. Klokskap, måtehold og varhet for det unike i situasjonen, er tvingende nødvendig.

Kronikk i VG 21. februar 2021. Les den gjerne her


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *