Å se det usynlige i det synlige

Kronikk: “Et passfoto er noe ganske annet enn et passfoto.” I dagens VG skriver jeg blant annet om striden rundt bruken av religiøse ikoner.

Les den gjerne her