Artikkel på trykk i Teologisk tidsskrift

Jeg har fått på trykk en fagfellevurdert artikkel i Teologisk tidsskrift om den spiritualitetsteologiske tenkningen i den karmelittiske tradisjonen.

Du kan lese den på nett eller som pdf-dokument